MIEJSCE I KONTAKT

ORGANIZATOR

Justyna Szeksztełło
Koordynator projektu
jszeksztello@oditk.pl
tel.: 58 326 24 29

ODITK Szkolenia Sp. z o.o.
tel.: 58 326 24 00
oditk@oditk.pl
www.oditk.pl

NIP: 583-301-65-42
REGON: 220517626
KRS: 0000299040

HOTEL

.

TECHNOVATION FORUM 2019 odbędzie się
w hotelu Mercure****.

plac Dominikański 1,
Wrocław

strona www