PROGRAM

24-25 MARCA 2020, POZNAŃ

Od zera do pioniera.

Lech Mytnik

Dyrektor R&D HIAB Cargotec

Podążanie za liderami rynku jest bezpieczne. Natomiast stawanie się liderem niesie trudności, jednak spektakularnych wyników nie osiągnie się bez podjęcia ryzyka. Z prezentacji dowiemy się, jaką drogę musiał przebyć zespół R&D, wprowadzając do sprzedaży system HiVision (pierwszy na świecie system sterowania żurawiem przeładunkowym opartym na Virtual Reality). Hiab jest koncernem międzynarodowym, ale historia, którą zaprezentuję jest od samego już pomysłu osadzona w Polsce.

Lech Mytnik

Dyrektor Działu Badań i Rozwoju w Firmie Hiab. Członek zespołu zarządzającego fabryką w Stargardzie oraz grupy kierującej linią biznesową Żurawi Leśnych i Recyklingowych. Na co dzień przewodzi zespołowi konstruktorów i techników opracowujących nowe rozwiązania dla żurawi przeładunkowych. Doświadczenie inżynierskie zdobywał pracując głównie w firmach skandynawskich, takich jak Sonion oraz Volvo Bus. Absolwent Politechniki Wrocławskiej. Studia ukończył w roku 2006 jako najlepszy dyplomant wydziału Mechaniczno-Energetycznego.

Rozwój i wytwarzanie produktów w dobie Industry 4.0

Michał Żuchowski

Project Portfolio Manager | IKEA Industry

Prezentacja będzie osadzona w kontekście rozwoju mebli oraz ich produkcji w czasach wszechobecnych transformacji cyfrowych. Odpowie na następujące pytania: Jak pracować bezpośrednio z klientem końcowym? Jak zbierać opinie i wymagania, co do zapotrzebowania na konkretne produkty, jednocześnie przekładając to na ich produkcję? Co sprawia, że największy producent mebli na świecie musi się szybko zmieniać? Co jest potrzebne, by poradzić sobie z elastyczną produkcją oraz skojarzyć klientów z procesem projektowania funkcjonalności mebli? Jakie kompetencje kadrowe są niezbędne, by być ciągle w „grze” i konkurować na globalnym rynku?

Michał Żuchowski

Project Portfolio Manager w centrum rozwoju IKEA Industry, należącej do grupy Inter IKEA. Na co dzień kieruje interdyscyplinarnym zespołem inżynierów i kierowników projektu w kontekście mebli fornirowanych. Od ponad 13 lat związany z obszarem zarządzania zespołem, projektami, produkcją i usługami shared-services, m. in. w Bridgestone, Hewlett-Packard. Wykładowca studiów podyplomowych i studiów MBA, absolwent Uniwersytetu Uppsala w Szwecji. Posiada certyfikaty PMI PMP®, PSM I, AgilePM® Foundation, APMG Facilitation™ Foundation.

„Big data – zrób to sam” – czyli jak efektywnie korzystać z bezpłatnych zasobów wiedzy?

Jerzy Obojski

Senior Principal Quality Assurance R&D, Hitachi

Big Data obecnie budzi zainteresowanie nie tylko analityków, ale również ludzi związanych z produkcją czy R&D. Jest to możliwe, gdyż, jako narzędzie pracy, stanowi źródło wielu przydatnych danych i nieoczywistych inspiracji. Dostęp do takiego zasobu wiadomości był do niedawna tożsamy z poniesieniem olbrzymich kosztów. Na szczęście pojawiają się już bezpłatne, alternatywne, choć mało znane, zbiory specjalistycznej wiedzy. Podczas wystąpienia Jerzy Obojski opowie o swoich doświadczeniach z użyciem darmowych baz danych oraz o praktycznym zastosowaniu tej wiedzy w projektach innowacyjnych.

Tematyka jego wystąpienia, z pewnością zaciekawi wszystkich zainteresowanych:

 • inspiracjami do nowych produktów,
 • optymalizacją, cięciem kosztów, uproszczeniami,
 • trendami i analogiami w biznesie,
 • szeroko rozumianą wiedzą i odkryciami,
 • materiałami i ich właściwościami,
 • opatentowanymi rozwiązaniami.

Jerzy Obojski

Inżynier mechanik, autor licznych patentów, współautor książki „Współczesna Teoria Rozwiązywania Innowacyjnych Zadań”, posiadacz certyfikatu Level 3 MATRIZ. Trener i konsultant w GRUPIE ODITK. Znawca tematyki Design to Value (DtV) oraz Design to Cost (DtC), propagator metodologii TRIZ, nie tylko w Polsce. Od 2007 roku związany z tą częścią koncernu ABB, która została przejęta przez Hitachi. Wspiera tam praktyczną implementację TRIZ, DtV i DtC w działach R&D w różnych krajach. Jego kariera jest związana z rozwojem nowych produktów i usprawnieniami już istniejących. Obecnie skupia się na konsultingu i szkoleniach w ramach szeroko rozumianej wartości dodanej oraz bierze czynny udział w kreśleniu strategii biznesowych dla nowych produktów.

Lab-as-a-Service

Wojciech Klimek

Senior Director R&D, ADVA Optical Networking

Daniel Bąk

Director of Network Engineering, ADVA Optical Networking

W naszej firmie wdrożyliśmy narzędzie ułatwiające dostęp do zasobów laboratorium. Problem dotyczył dynamicznego zarządzania zasobami tego laboratorium tak, aby zwiększyć przy tym krańcową użyteczność, minimalizując awarie i pomyłki oraz przyspieszając pracę zespołów R&D. Pomysł na narzędzie został zaczerpnięty ze świata komputerów, gdzie od wielu lat funkcjonuje koncepcja maszyn wirtualnych (IBM 1972, szeroko dostępne od 2005). W wyniku tego powstało urządzenie optoelektroniczne i oprogramowanie, jednak clou całego rozwiązania polegało na zmianie sposobu myślenia i podejścia do codziennej pracy zespołów inżynierskich. Walka jest nadal w toku, ale osiągnęliśmy już pierwsze sukcesy. W prezentacji opowiemy o narzędziu, pracy nad nim, jego ograniczeniach oraz o tym, do czego się nam przydało i jak odległe jest od pierwotnego celu. Usłyszymy też o pryncypiach telekomunikacji światłowodowej i doświadczeniach w pracy w metodykach zwinnych.

Wojciech Klimek

Wojciech Klimek: Pracuje w firmie ADVA Optical Networking od 2006 roku. Początkowo jako inżynier, później kierownik i obecnie dyrektor w dziale R&D. Poszukuje innowacji w różnych obszarach działalności firmy, od zarządzania po nowinki w świecie IT, starając się przenieść je na grunt swojej organizacji. Absolwent Wydziału ETI Politechniki Gdańskiej oraz ExMBA Akademii Leona Koźmińskiego.

Daniel Bąk

Inżynier i szef zespołu Network Engineering w dziale badań i rozwoju ADVA Optical Network Engineering. Posiada 14 lat doświadczenia w branży telekomunikacyjnej. Od zawsze porusza się w świecie testów, szczególnie w obszarze sprzętu dla transmisji światłowodowej ze zwielokrotnieniem. Jest biegły w budowaniu zespołów badawczych, projektowaniu sieci testowych, kreowaniu i wdrażaniu strategii oraz procesów testowych, a także angażowania automatyzacji i mechanizacji działań w trakcie badań laboratoryjnych. Uczestniczył w projektowaniu, budowie oraz uruchomieniu kilku laboratoriów badawczych w ramach grupy ADVA Optical, w tym jednego z największych w Europie, mieszczącego do 350 szaf telekomunikacyjnych. Obecnie zajmuje się badaniami nad integracją technologii ADVA’y ze sprzętem oraz oprogramowaniem partnerów oraz klientów z całego świata. Prywatnie interesuje się modelarstwem lotniczym oraz przerzucaniem metalu.

Outsourcing innowacji – okiem zleceniobiorcy

Konrad Klepacki

lider start-upu Searis.pl

Czy warto złamać paradygmat i posłużyć się outsourcingiem innowacyjności? Można spróbować i doraźnie rozwiązać w ten sposób konkretny problem ale z powodzeniem stosuje się też outsourcing w horyzoncie długofalowym. Wystąpienie poprowadzi specjalista open innovation od strony dostawcy rozwiązań. W prezentacji zobaczymy przykłady udanych i nieudanych outsourcingów innowacji. Poznamy też odpowiedź na pytanie – jakie formy outsourcingu innowacji są efektywnie merytorycznie i kosztowo w różnych etapach rozwoju?

Konrad Klepacki

Wynalazca, kierownik projektów, przedsiębiorca. Pomiędzy typowymi działaniami R&D doradza i szkoli w GRUPIE ODITK. Posiada ponad 10 lat doświadczenia korporacyjnego jako kierownik projektów związanych z branżą automotive oraz tworzeniem zaawansowanych systemów IT i ICT. Jednak miłością Konrada są innowacje: był między innymi współzałożycielem start-upu Barobot, gdzie stworzył i skomercjalizował robotyczną maszynę barmańską. Jest niezwykłą na skalę Polski osobą, jeśli chodzi o zwycięstwa w konkursach innowacyjnych, począwszy od praktycznych produktów dla Decathlonu, po system sterowania satelitami dla amerykańskiego Air Force Space Command.
Aktualnie zajmuje się w start-upie searis.pl rozwojem bezzałogowej łodzi autonomicznej przeznaczonej do realizacji naukowych celów hydrograficznych. Jako ekspert TRIZ i entuzjasta nauki, łączy ciekawość badacza z pragmatyzmem koniecznym w sektorze prywatnym.

Jak rozmawiać z inżynierami, by skutecznie motywować ich do rozwoju?

Katarzyna Gujska

trener, GRUPA ODITK

Opis wkrótce

Katarzyna Gujska

Skutecznie  wdrażała systemowe projekty rozwoju kompetencji dla wszystkich poziomów struktury klientów korporacyjnych. Odpowiadała za planowanie i wdrożenie procesów rozwojowych organizacji (standardy pracy, planowanie strategii, planowanie działań operacyjnych, wprowadzanie zmian, produktów, etc). Ceniona za szybkie rozumienie systemowych złożoności. Mimo iż nie jest inżynierem, doskonale rozumie potrzebę rozwoju tej grupy i w pracy z nimi osiąga znaczące rezultaty.

Case study: optymalizacji modułu tramwaju z refleksjami o wdrażaniu Design For Assembly (DFA)

Arkadiusz Sobkowiak

Dyrektor ds. Badań i Rozwoju, PESA

Mój zespół podjął się projektu optymalizacji elementu tramwaju, składającego się z 139 detali i łącznej długości spoin 56mb. Rezultat to 49 detali i łączna długości spoin 11,3mb. Zmniejszone zostały koszty bezpośrednie wytwarzania o 30%, pomijając koszty pośrednie. W wystąpieniu przedstawię szerzej, jak przebiegała realizacja tego projektu w moim zespole i jakie wskaźniki wg metodologii DFA zostały osiągnięte. Optymalizacja rozwiązań to jeden z podstawowych obowiązków inżyniera konstruktora, który w swoim zawodowym DNA posiada cechy „poszukiwacza skarbów”. Ten atrybut dominuje zwłaszcza u doświadczonych specjalistów. Co zrobić, żeby horyzont myślowy naszych ekspertów ciągle się rozszerzał i to w kierunku zgodnym ze strategią i celami Spółki? Jak to osiągnąć nie tracąc jednocześnie pierwiastka innowacyjności, a także motywacji i chęci do coraz to nowych poszukiwań?
Kluczową rolę muszą odegrać  współczynniki. Niestety już samo słowo „współczynnik” wzbudza w ludziach odruchy obronne. Zapraszam do wysłuchania, jak udało się nam tę sprzeczność rozwiązać.

Arkadiusz Sobkowiak

Absolwent wydziału Mechaniki i Budowy Maszyn na Bydgoskim ATR (obecnie UTP). Uczestnik szeregu szkoleń dotyczących zarządzania projektami. Od wielu lat związany z konstruowaniem pojazdów szynowych. Inżynier, szef zespołów tworzących nowe konstrukcje taboru, a w ostatnich latach dyrektor badań i rozwoju oraz członek zarządu PESA S.A.

Historia pewnego wynalazku IoT – od pomysłu przez patent do wdrożenia

Jerzy Greblicki

Kierownik działu Radical Automation w firmie AIUT

Prezentacja oparta o doświadczenia z realizacji projektów IoT dla przemysłu na przykładzie niedawno opracowanego innowacyjnego rozwiązania firmy AIUT. Wiadomo, że Polacy mają pomysły, ale czy potrafimy skutecznie realizować projekty dalej przez uzyskanie patentu, organizację produkcji, aż do wdrożenia na rynkach międzynarodowych? Po drodze jest przecież do pokonania wiele konkretnych trudności. Poza pomysłem i wykonaniem prototypu zmierzyć się było trzeba z certyfikacją i zabezpieczeniem własności intelektualnej. Usłyszymy jak udało się rozwiązać związane z tym problemy i jakie efekty uboczne zupełnie zaskoczyły AIUT.

Jerzy Greblicki

Jerzy Greblicki jest kierownikiem działu Radical Automation w firmie AIUT. Ma ponad 20-letnie doświadczenie w dziedzinie informatyki i automatyki. Od 1996 r. Związany z Wydziałem Elektroniki Politechniki Wrocławskiej gdzie uzyskał stopień doktora. Realizował szereg projektów z zakresu architekty systemów przetwarzania w chmurze.
Przez ostatnie 10 lat pracował nad optymalizacją procesu logistyki dla przemysłu. Obecnie zajmuje się opracowywaniem, wdrażaniem i produkcją autonomicznych pojazdów AGV dla przemysłu motoryzacyjnego. Jest także odpowiedzialny za rozwój i wdrażanie rozwiązań Internetu Rzeczy dla Przemysłu 4.0.

Budownictwo przyszłości – inspiracje z branży budowlanej

Marcin Sokołowski

Company BIM Manager, Wills Bros Civil Engineering Ltd. UK

Uczestnicy spotkania będą mogli zapoznać się z kluczowymi zagadnieniami dotyczącymi wykorzystania nowoczesnych technologii, w tym BIM-u, przy realizacji inwestycji budowlanych. Pokażę na przykładach, w jaki sposób digitalizujemy budownictwo oraz wdrażamy innowacje, które z powodzeniem są stosowane w innych branżach. Odwołam się również do koncepcji budownictwa przyszłości.

Marcin Sokołowski

Od ponad 15 lat związany z branżą produkcyjną, dewelopersko-budowlaną oraz konsultingiem. Członek zespołu autorskiego projektu „BIM Standard PL”. Trener BIM w GRUPIE ODITK. Prekursor pierwszych kompleksowych wdrożeń metodyki BIM w Polsce (od 2009 roku w Skanska). Swoje doświadczenie zawodowe zdobywał zarówno w Polsce, jak i Republice Irlandzkiej, Wielkiej Brytanii oraz Szwecji. Pełnił różne funkcje w ramach specjalizacji: Zarządzanie Projektami/ IT oraz BIM. Zarządzał m. in. procesem formalno-prawnym budowy sieci komórkowej PLAY w czterech województwach Polski północnej. Odpowiadał również za rozwój kompetencji BIM w części kubaturowej oraz inżynieryjnej, w tym za komercjalizację innowacyjnych rozwiązań technologicznych w ramach zespołu Centrum Badań i Innowacji Skanska Polska.

Doskonałość w prostocie – czyli nasze doświadczenia z Design For Assembly (DFA)

Rafał Wiatr

Chief Technology Officer, VTS Group

Zobacz skutki innego spojrzenia na projektowanie.
Od wielu lat poszukiwaliśmy narzędzi do upraszczania projektowanych przez nas konstrukcji. W 2019 zdecydowaliśmy się wdrożyć w moim dziale DFA. Opowiem o kilku rzeczach, które nas zaskoczyły. Z prezentacji dowiesz się co jest istotne, a czego  nie widać w zwykłym ujęciu Pareto. Jak zmieniło się myślenie moich inżynierów i jaką przyjęliśmy kolejność urządzeń do przeprojektowania? Opowiem o tym, jak nabraliśmy pokory względem doskonałości naszej pracy, gdy okazywało się, że nawet przy trzecim podejściu do tej samej konstrukcji można zaoszczędzić przez uproszczenia w montażu. Mimo że byliśmy doświadczonymi konstruktorami, w kilka tygodni przestaliśmy chodzić na skróty w projektowaniu, na korzyść oszczędności w produkcji. Przedstawię praktyczne wnioski w rok po wdrożeniu DFA w dziale konstrukcyjnym VTS Group.

Rafał Wiatr

Od czasu studiów na Politechnice Szczecińskiej zajmuje się wentylacją, klimatyzacją, chłodnictwem – od teorii, przez procesy, do konstrukcji i rozwiązań. Związany 20 lat z VTS Group, polskim producentem central klimatyzacyjnych (HVAC), zajmującym 8 miejsce na świecie. Wcześniej zarządzał tam PMO, R&D, Produkcją, Logistyką, Serwisem, Jakością, Sourcingiem, Procesem NPI.

Strategiczny przeskok na nową krzywą rozwoju

Michał Hałas

dyrektor merytoryczny, ekspert TRIZ, GRUPA ODITK

Wystąpienie będzie oparte o mało znane przykłady przeskoków na nowe krzywe rozwoju. Jesteśmy przyzwyczajeni do ewolucyjnego doskonalenia dotychczasowych produktów, dlatego przeskoki, które są nieintuicyjne, sprawiają nam mentalną trudność. Jeśli jednak będziemy potrafili je przewidywać, możemy zyskać ogromną przewagę nad konkurencją. Prezentacja ma pobudzić do refleksji, przy wyjaśnianiu przyczyn niewykorzystanych szans i sukcesów rynkowych, odnoszących się do przeskoków na nowe krzywe rozwojowe.

Michał Hałas

Ceniony za otwieranie myślenia. Szkolenia, które prowadził, często były przełomowym wydarzeniem w karierach uczestników. Gospodarz Technovation Forum. Trener z ponad 20 letnim doświadczeniem, a także wieloletni członek Rady Nadzorczej GRUPY ODITK. Inżynier zarządzania i projektowania systemów produkcyjnych oraz absolwent Business School w Wolverhampton University. Historię zawodową rozpoczął w Wielkiej Brytanii – w Ricoh i Viscose Closures, w Polsce w AT&T oraz Lucent Technologies. Pierwszy prezes IPMA Polska, popularyzator Zarządzania Projektami, TRIZ, DFA i DFM. Autor licznych artykułów, nie tylko o TRIZ.

Dostosowywanie zespołu do zmieniającej się strategii firmy

Monika Czech

Dyrektor R&D w Eaton Truck Components w Tczewie

Automatyzacja otaczającego nas świata postępuje coraz szybciej i wkracza we wszelkie produkty, których używamy na co dzień.  W konsekwencji powiększa się presja na coraz szybsze modyfikacje i zmiany w wyrobach, tak, aby spełniały nowe oczekiwania rynku i wpisywały się w strategiczne cele firmy. Aby temu sprostać potrzebna jest transformacja kluczowych umiejętności zespołów R&D. Ważnym aspektem jest zarządzanie zmianą w taki sposób, aby wykorzystać dotychczasowe wieloletnie doświadczenia, jednocześnie wzmacniając, rozwijając i uzupełniając kompetencje, które do tej pory nie odgrywały istotnej roli. Jak dostosować zespół do tych zmian i zmotywować inżynierów, aby sprostali rosnącym i zmiennym oczekiwaniom rynku oraz firmy? Jako przykład przedstawię moje doświadczenia z ostatnich lat, w czasie których prowadziłam, z wieloma sukcesami, zespół R&D. Wzmacniałam pozycję produktu na rynku ciężarowych manualnych skrzyń biegów, których wykorzystanie w dzisiejszych czasach systematycznie maleje, wraz z rosnącą dominacją rozwiązań zautomatyzowanych. Dodatkowo presja rynku na elektryfikacje zespołów napędowych, również w ciężarówkach, wymusiła gruntowne przemodelowanie rozwiązań i nowe spojrzenie na strategię produktową w tym segmencie. Podzielę się swoimi doświadczeniami w przestawianiu się na nowe wyzwania i utrzymaniu motywacji  zespołu składającego się z konstruktorów z długoletnim specjalistycznym doświadczeniem, zamkniętych w pewnej rutynie projektowej. Nie lada wyzwaniem okazało się wyjście ze strefy komfortu i potraktowanie zagrożeń jako szans. Nastąpiła również konieczność rewizji posiadanych kompetencji, tak, aby zapewniły realną pomoc w rozwoju produktów, których potrzebuje rynek, jednocześnie wspierając strategię produktową firmy, dostosowaną do obecnych potrzeb.

Monika Czech

Absolwentka wydziału mechanicznego Politechniki Gdańskiej oraz podyplomowych studiów MBA na Uniwersytecie Gdańskim. Zaczynała swoją karierę zawodową jako konstruktor skrzyń biegów, następnie zajmowała się obszarem technicznego wsparcia klienta, gdzie po analizie aplikacji dostosowywała odpowiednie skrzynie biegów pod parametry samochodu ciężarowego bądź autobusu. Od 15 lat działa w branży motoryzacyjnej zdobywając doświadczenie w wielu ciekawych międzynarodowych projektach. Obecnie, jako dyrektor zarządzająca zespołem  inżynierów, odpowiada za cały region EMEA. Jej zespół wspiera technicznie dział sprzedaży oraz jest częścią globalnej grupy inżynierskiej projektującej najnowsze rozwiązania techniczne  pod pojazdy ciężarowe oraz autobusy na całym świecie.

Transformacja biznesu: od producenta kotłów do producenta autobusów elektrycznych – odwaga czy konieczność?

Michał Maćkowiak

prezes spółki RAFAKO E-BUS

Jak to się stało, że RAFAKO SA. – największa polska spółka w branży budownictwa energetycznego i producent kotłów dla energetyki zawodowej nagle wchodzi w nową branżę? Usłyszymy o transformacji z podmiotu, którego kluczowe kompetencje oraz doświadczenie oparte były na technologiach węglowych, w podmiot innowacyjny, produkujący swoje własne autobusy elektryczne. Przedstawię jak rozwiązywaliśmy problemy stojące na drodze temu wyzwaniu i doświadczenia, które były dla nas zaskoczeniem.

Michał Maćkowiak

Absolwent Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu i studiów MBA na Uniwersytecie Aalto (Finlandia). Karierę zawodową rozpoczął w dziale relacji inwestorskich i rynków kapitałowych w spółce z indeksu WIG20 na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Obecnie odpowiada za zarządzanie działem innowacji w grupie RAFAKO. Lider projektu pierwszego polskiego autobusu elektrycznego z bateriami w podwoziu oraz prezes spółki RAFAKO E-BUS. Ściśle współpracujący na co dzień z InnoEnergy. Ekspert w H2020 w EASME. Wspiera start-upy w Europie w sektorze energii i elektromobilności. Aktywnie uczestniczy w działaniach European Battery Alliance pod skrzydłami Komisji Europejskiej. Ostatnio zaangażowany także w rynek venture capital, szczególnie w kształtowanie rynku VC w Polsce.

PANELE DYSKUSYJNE

 

1. Jak weryfikować pomysły do dalszej realizacji?

Pracownicy R&D generują mnóstwo pomysłów, pod warunkiem że nie muszą uczestniczyć w ich realizacji, a tym bardziej być za nie odpowiedzialnym. Jak uczyć młodych inżynierów samodzielności w szukaniu rozwiązań, które można wdrożyć?

2. Identyfikowanie wymagań w R&D

Jak efektywnie identyfikować wymagania odbiorcy prac R&D tak, by uzyskać jego maksymalną satysfakcję, przy minimalnym wydatku pracy zespołu?

3. Usuwanie hamulców innowacyjności

Zadbanie o to, by efekty nieszablonowego myślenia naszych pracowników były widoczne, jest bardzo istotne. Jak udrożnić drogę od pomysłu do przemysłu?

4. Digitalizacja w R&D

Jakie zmiany przyniosła digitalizacja w ciągu bieżącej dekady, a jakie są możliwe do osiągnięcia w kolejnej?

5. Tworzenie kultury wytrwałości w innowacjach

Dobre pomysły często upadają, kiedy przychodzi do ich realizacji. Ponadto często się zdarza, że ktoś nas wyprzedza, co skutkuje frustracją i niezadowoleniem. Co możemy w takiej sytuacji zrobić? Jak uczyć ludzi podnoszenia się po porażkach? Dlaczego cenimy osoby z nieskazitelnym życiorysem, zamiast uznać wartość tych, którzy mają za sobą porażki? Jak można to zmienić?

6. Wsparcie projektów R&D z wykorzystaniem nowych platform/narzędzi

Co dziś otwiera zupełnie nowe możliwości w budowie procesów i ich egzekwowaniu w sprawdzeniu statusu? W czasie panelu wymienimy się doświadczeniami, jakie oprogramowanie typu workflow stosujemy w pracy przy projektach, a jakich funkcjonalności  nam brakuje. Porozmawiamy o tym, czy takie oprogramowanie może być pomocne, na przykład w zaawansowanej analizie funkcji i konstrukcji.

7. Jak poszukiwać pomysłów na nowe produkty/innowacje?

Oprócz późniejszego generowania pomysłów samo uszczegóławianie czym chcemy się zająć bywa sporym wyzwaniem, szczególnie w większych organizacjach. W czasie panelu będziemy rozmawiali o doświadczeniach w strategicznym kierunkowaniu prac R&D.

PANELIŚCI

 • Paweł Wacławczyk, Kierownik Działu Rozwoju; Aluprof S.A.
 • Michał Maćkowiak, Prezes Zarządu Rafako E-Bus
 • Paweł Włochacz, Dyrektor zakładu produkcyjnego; Elfa Pharm
 • Sebastian Gałka, Dyrektor ds. produkcji i R&D, Sundose
 • Monika Czech, Dyrektor R&D; Eaton Truck Components
 • Marcin Trzyna, Dyrektor R&D i QA, Baster
 • Lech Mytnik Dyrektor R&D; HIAB Cargotec
 • Dariusz Walica – Dyrektor Centrum Inżynieryjnego ZF Group; Tech Support Center
 • Rafał Wiatr,  Chief Technology Officer; VTS Group
 • Wojciech Klimek – Senior Director R&D; ADVA Optical Networking
 • Dariusz Łuciów – Redaktor Prowadzący, MM Magazyn Przemysłowy
 • Agnieszka Schulz – R&D Operations Director, VECTOR TECHNOLOGIES
 • Marek Zaleski – Industrialization Director, Członek Zarządu, Sonion Polska
 • Przemysław Kuśmierczyk – Kierownik Zespołu ds. Innowacji, Budimex SA
 • Mariusz Krawczyk – R&D Manager, Volvo Buses
 • Krzysztof Marugi – Engineering Manager, Avio Aero
 • Przemysław Ozga – Redaktor Naczelny, Production Manager
 • Piotr Jaskólski – Prezes Zarządu, Nyborg Mawent
 • Rafał Sobieraj – Dyrektor Techniczny, WIMED
 • Jerzy Obojski – Senior Principal Quality Assurance R&D, Hitachi
 • Katarzyna Czapska – Solutions Expert Worldwide Coordinator, Członek Zarządu, Gemalto
 • Andrzej Pruziński – Dyrektor Techniczny, Esselte /ACCO Brands
 • Piotr Grzechowiak – Prezes Zarządu, GRUPA ODITK
 • Arkadiusz Sobkowiak – Dyrektor ds. Badań i Rozwoju, PESA
 • Tomasz Michalik – Dyrektor Techniczny, Standard Motor Products Polska
 • Michał Żuchowski – Project Portfolio Manager, IKEA Group