PROGRAM KONFERENCJI

Technovation Forum 2024

Poznań, 20-21 marca 2024

Dzień 0

                                                                                                                                    

WELCOME DRINK 19:00 - HOTEL ALMOND W GDAŃSKU


19 MARCA 2024

19:00


WELCOME DRINK

ZAPRASZAMY DO HOTELU ANDERSIA

20 MARCA 2024

I dzień konferencji

8:00-9:00


REJESTRACJA UCZESTNIKÓW

PORANNA KAWA I NETWORKING

9:05-9:35

Generatywna AI - rewolucja w inżynierskim projektowaniu
Keynote speech

KONRAD KLEPACKI GRUPA ODITK

Generatywna AI - rewolucja w inżynierskim projektowaniu

KONRAD KLEPACKI GRUPA ODITK

 

 • Przyspieszenie w możliwościach sztucznej inteligencji w projektowaniu
 • Przykłady generatywnych możliwości AI
 • Gdzie projektant dozna ulgi?
 • Czy należy się spodziewać fali bezrobotnych inżynierów?
 • Ograniczenia AI


9:35-10:05

Globalna zmiana kultury dla wysokoefektywnych zespołów inżynierskich
Keynote speech

ANDRZEJ TUSK, Dyrektor ds. Badań i Rozwoju, Franke Foodservice Systems

Globalna zmiana kultury dla wysokoefektywnych zespołów inżynierskich

ANDRZEJ TUSK, Dyrektor ds. Badań i Rozwoju, Franke Foodservice Systems

 

W erze cyfrowej, to zespoły i organizacje techniczne stają się silnikiem napędzającym przedsiębiorstwa. Choć narzędzia i koncepcje takie jak Sztuczna Inteligencja, Praca w Chmurze, Hiperautomatyzacja czy Zaawansowane metody symulacyjne, dają niespotykane dotąd możliwości kreowania nowych rozwiązań, to jednak kultura organizacji jest kluczowa.
Kultura jest zbiorem nawyków organizacji, a doskonałość manifestuje się w zespołach wysokiej efektywności. W tej prezentacji przedstawię strategie, metody oraz zasady prowadzące do skutecznego kształtowania nowoczesnej kultury w organizacji technicznej. Podzielę się też doświadczeniami - jak robimy to we Franke, co nas zaskoczyło i jak pokonaliśmy przeszkody.

 

9:40

Key note: Jak to robimy w branży kosmicznej i kwantowej

dr hab. Grzegorz Brona, CEO w Creotech Instruments S.A.

10:05-10:35

Czynnik ludzki w Erze AI: Rozwijanie Umiejętności Współpracy z Technologią
Keynote speech

JERZY OBOJSKI, Senior Principal Quality Assurance R&D, Hitachi oraz konsultant GRUPY ODITK

Czynnik ludzki w Erze AI: Rozwijanie Umiejętności Współpracy z Technologią

JERZY OBOJSKI, Senior Principal Quality Assurance R&D, Hitachi oraz konsultant GRUPY ODITK

 

W erze rosnącej obecności sztucznej inteligencji, umiejętność skutecznej współpracy człowieka z technologią staje się kluczowa. Adaptacja do zmian, zrozumienie mechanizmów AI oraz wykorzystywanie jej potencjału są nieodłączne dla osiągnięcia większej wartości dodanej. Wprowadzenie AI wymaga elastyczności, zdolności do nauki ciągłej oraz efektywnej komunikacji między ludźmi a systemami AI. Skuteczna analiza i interpretacja generowanych przez AI danych umożliwia trafniejsze decyzje. Ostatecznie, ludzkie cechy, takie jak kreatywność i strategiczne myślenie, pozostają kluczowe dla tworzenia wartości w symbiozie z technologią AI.

10:35-11:10


PRZERWA

KAWA I NETWORKING

11:10-11:30


Od zrozumienia do prototypu: efektywny i opłacalny rozwój produktu

PIOTR TETLAK, Relpol SA

Od zrozumienia do prototypu: efektywny i opłacalny rozwój produktu

PIOTR TETLAK, Relpol SA

Piotr podzieli się doświadczeniami z projektu, który prowadził w firmie RELPOL S.A., największego w Polsce producenta przekaźników elektromagnetycznych. Projekt dotyczył opracowania przekaźnika bistabilnego oraz przemysłowej technologii jego produkcji.
W tej historii zobaczymy jak istotne jest początkowe zrozumienie zagadnienia oraz proces prototypowania i symulacji, a także jak wpłynęło to na końcowy wynik projektu. W projekcie wykorzystano techniki prototypowania wirtualnego, rzeczywistego oraz metody TRIZ, dzięki czemu opracowano innowacyjną konstrukcję przekaźnika bistabilnego zgłoszoną do patentu, a jej istotną cechą jest niski koszt wdrożenia.

11:30-11:50


Nagły zwrot w R&D - case study eMobility engineering w Eaton

MONIKA CZECH, Head of Engineering Poland eMobility, Mobility Group Eaton

Nagły zwrot w R&D - case study eMobility engineering w Eaton

MONIKA CZECH, Head of Engineering Poland eMobility, Mobility Group Eaton 

 • Wyzwanie i megazmiana w zespole inżynierskim.
 • Jest trudniej niż się spodziewałam, a stawka rośnie.
 • Francja i przekwalifikowanie się z mechanika na elektronika.
 • Czego się można nauczyć z mojej historii?

11:50-12:10


Widzieć więcej i szybciej z AI - innowacyjny projekt Neuca rozpoznający 25.000 różnych produktów

REMIGIUSZ KINAS, Dyrektor Biura Projektów i Inteligentnej Automatyzacji Grupa NEUCA

Widzieć więcej i szybciej z AI - innowacyjny projekt Neuca rozpoznający 25.000 różnych produktów

REMIGIUSZ KINAS, Dyrektor Biura Projektów i Inteligentnej Automatyzacji Grupa NEUCA

Sztuczna inteligencja udostępnia szereg funkcji kognitywnych. Potrafi słyszeć, widzieć i mówić. W wielu zadaniach swoimi umiejętnościami potrafi prześcignąć człowieka. Czy zatem AI może usprawniać jakość procesów dystrybucyjnych gdzie wymagana jest inspekcja wizualna ponad 25.000 różnych produktów? Jakie wyzwania stoją przed takimi projektami? Czy obecny etap dojrzałości rozwiązań AI pozwala na uzyskanie dużej wydajności i skuteczności w przypadku realizacji wydań milionów produktów dziennie? W sesji przedstawiony zostanie przypadek innowacyjnego projektu realizowanego w Neuca – zgodność wydania towaru z zamówieniem. Czyli o tym jak system AI monitoruje zgodność wydań ponad 25.000 różnych produktów z dokładnością do określenia SKU, numeru seryjnego oraz daty ważności.

12:10-12:30


Architekci – pionierzy wykorzystania Sztucznej Inteligencji w projektowaniu

JĘDRZEJ PASALSKI EPR Architects i GRUPA ODITK

Architekci – pionierzy wykorzystania Sztucznej Inteligencji w projektowaniu

JĘDRZEJ PASALSKI, EPR Architects i GRUPA ODITK

Przykłady możliwości wykorzystania sztucznej inteligencji w procesie projektowania i narzędzi z rynku wspierających ten proces. Od urbanistyki, zagospodarowania terenu, przez analizy środowiskowe, symulacje energetyczne i komfortu użytkowania, rozkład funkcjonalno-przestrzenny, aż do wizualizacji wnętrz. Czy rozwiązania rzeczywiście są zbieżne z tym co zaprojektowałby „prawdziwy” architekt, lepsze, pozbawione błędów? Czy może jest w tym pewien poziom faktycznej sztuczności wymagającej ingerencji człowieka?

12:30-12:50


Czy musimy zrobotyzować szpadel, aby człowiek nie musiał samemu kopać dziury w ziemi?

ANDRZEJ MENCINA, Production Network and Digitalization Manager,  Grupa ZF (produkcja pasów bezpieczeństwa)

Czy musimy zrobotyzować szpadel, aby człowiek nie musiał samemu kopać dziury w ziemi?

ANDRZEJ MENCINA, Production Network and Digitalization Manager,  Grupa ZF (produkcja pasów bezpieczeństwa)

W procesie automatyzacji linii produkcyjnych wykorzystaliśmy metodę TRIZ, by znaleźć inną drogę do osiągnięcia zamierzonego celu. Poznaliśmy, gdzie leży granica modernizacji i zrozumieliśmy, że od mechanizacji do automatyzacji czasem ścieżka biegnie wstecz, aż do fazy definicji.
Okazuje się, że już nawet przysłowiowy szpadel nie jest potrzebny.

12:50-14:00


PRZERWA

LUNCH

14:00-14:20


Ludzie: dynamizowanie kreatywności i wdrażanie innowacji, zarys metodyki projektu R&D

MARCIN ŻMIGRODZKI, Autor książek na temat zarządzania projektami

Ludzie: dynamizowanie kreatywności i wdrażanie innowacji, zarys metodyki projektu R&D

MARCIN ŻMIGRODZKI, Autor książek na temat zarządzania projektami

 • Synteza i stworzenie modelu na podstawie analizy dziesiątek badań naukowych przeprowadzonych na ponad 100 000 pracowników.
 • Trzypoziomowy model: organizacja, mały zespół R&D, innowator.
 • Styl przywództwa wspierający innowacyjność.
 • Wstęp do metodyki prowadzenia projektu R&D.

14:20-14:35


Power skills – na jakie kompetencje warto postawić?

IWONA SKIBA, Wiceprezes Zarządu, Dyrektor obszaru psychologii biznesu, GRUPA ODITK

Power skills – na jakie kompetencje warto postawić?

IWONA SKIBA, Wiceprezes Zarządu, Dyrektor obszaru psychologii biznesu, GRUPA ODITK

Wyzwania dynamicznego środowiska pracy czy szybko rozwijające się technologie, jak generatywna sztuczna inteligencja, zmieniają potrzebne inżynierom kompetencje.

 • kompetencje, które warto doskonalić u siebie i swojego zespołu. Dlaczego właśnie te?
 • okiem praktyka, czyli o dwóch niedocenianych powerskillsach
 • trendy rozwojowe na naszym rodzimym rynku, czyli jak rozwijają się inżynierowie, działy R&D i kadra top na produkcji w Polsce?
 • czy leadership na produkcji to magiczny jednorożec?

14:35-15:10


DYSKUSJA EKSPERTÓW NA FORUM - A.I.

PROWADZENIE - PRZEMYSŁAW OZGA

15:10-15:40


PRZERWA

KAWA I NETWORKING

15:40-17:00


SESJE PANELOWE

KAŻDA Z SESJI BĘDZIE DOTYCZYŁA OKREŚLONEGO TEMATU. JEST TO OKAZJA DO WYMIANY OPINII I DOŚWIADCZEŃ Z POZOSTAŁYMI UCZESTNIKAMI KONFERENCJI

19:00


KOLACJA I RAVEN 13

ZAPRASZAMY WSZYSTKICH UCZESTNIKÓW

21 MARCA 2024

Ii dzień konferencji

9:00-9:20


Wirtualne narzędzia inżynierskie w procesie rozwoju produktu, czyli jak skrócić czas od pomysłu do wdrożenia?

MICHAŁ SŁONINA, Project engineer, IKEA Industry MDC Zbaszyń

Wirtualne narzędzia inżynierskie w procesie rozwoju produktu, czyli jak skrócić czas od pomysłu do wdrożenia?

MICHAŁ SŁONINA, Project engineer, IKEA Industry MDC Zbaszyń

 • Macie CAD/CAM, MES? To jakie są następne kroki?
 • Nawet nie myśl o Sztucznej inteligencji, jeśli tego nie masz.
 • Wirtualne prototypowanie w praktyce.

9:20-9:40


Nowoczesne laboratorium w procesie rozwoju produktów

MICHAŁ MASLEJ, Project engineer, IKEA Industry MDC Zbaszyń

Nowoczesne laboratorium w procesie rozwoju produktów

MICHAŁ MASLEJ, Project engineer, IKEA Industry MDC Zbaszyń

 • Własne laboratorium: kiedy nie trzeba, a kiedy to konieczność?
 • Jak nie zbadasz to nie wiesz - specyfika materiałów drewnopochodnych.
 • Kiedy warto podważać normy i standardy?
 • Czego nauczyła nas najbardziej wypasiona superkamera przemysłowa?
 • Nasze doświadczenia ze współpracy z konstruktorami i designerami.

9:40-10:00


Wykorzystanie narzędzi symulacyjnych do predykcji zachowań procesu podczas wdrażania rozwiązań z zakresu automatyzacji

JAROSŁAW MAĆKÓW, Senior Production Manager. Clinico Medical /Fresenius Kabi

Wykorzystanie narzędzi symulacyjnych do predykcji zachowań procesu podczas wdrażania rozwiązań z zakresu automatyzacji

JAROSŁAW MAĆKÓW, Senior Production Manager. Clinico Medical /Fresenius Kabi

Opowiem o problemach związanych z wdrażaniem rozwiązań zautomatyzowanych linii produkcyjnych (z naciskiem na problemy w obszarach realizacji tego rodzaju projektów).

Wspomnę także o proponowaniu symulacji jako narzędzia wspomagającego podejmowanie decyzji dot. automatyzacji oraz jakie korzyści można zaobserwować w obszarze zarządzania projektami oraz samego biznesu.

Przedstawię schemat postępowania z wykorzystaniem symulacji jako narzędzia minimalizującego ryzyko i wspomagające predykcję potencjalnego przebiegu projektu/wdrożenia.

10:00-10:20


Skuteczna cyfryzacja zakładu produkcyjnego na przykładzie Dell Products (Poland) w Łodzi

SEBASTIAN SUCHY, Dyrektor ds. Inżynieringu / Engineering Director, DELL Technologies / Dell Products (Poland)

Skuteczna cyfryzacja zakładu produkcyjnego na przykładzie Dell Products (Poland) w Łodzi

SEBASTIAN SUCHY, Dyrektor ds. Inżynieringu / Engineering Director, DELL Technologies / Dell Products (Poland)

Jak wdrażając i konsekwentnie realizując strategię opartą na 3-ch filarach Technologia, Procesy Ludzie Dell Technologies skutecznie wdrożyło plan cyfryzacji (i automatyzacji) zakładu produkcyjnego w Łodzi.
Opowiem o tym, jak się zmienialiśmy i czego musieliśmy się nauczyć od nowa aby stać się fabryką przyszłości i jaką role w tej podróży odegrała cyfryzacja zakładu.

10:20-11:00


PRZERWA

KAWA I NETWORKING

11:00-11:40


Inter-akcje czy reakcje, czyli jak rozmawiamy z AI?

MAGDALENA MORZE, MACIEJ SZYMKOWSKI - ŁUKASIEWICZ - Poznański Instytut Technologiczny

Inter-akcje czy  reakcje, czyli jak rozmawiamy z AI?

MAGDALENA MORZE, MACIEJ SZYMKOWSKI - ŁUKASIEWICZ - Poznański Instytut Technologiczny

Sztuczna inteligencja w szybkim tempie staje się coraz większa częścią otaczającej nas rzeczywistości. Pierwszym ogromnym przełomem w jej wdrażaniu w codzienne życie był ChatGPT. Teraz to model generacji wideo, znany pod nazwą SoMa, szturmem zdobywa popularność oraz serca użytkowników.

Stawiamy więc pytania:

 • W jaki sposób AI oraz technologie Human-Robot Interaction (HRI) mogą być wsparciem w procesach przemysłowych?
 • Gdy produkujemy bądź zarządzamy magazynami, czy będziemy w stanie komunikować się z AI vide robotami bazującymi na sztucznej inteligencji w analogiczny sposób jak z człowiekiem?

Będzie to dyskusja, w trakcie której nie tylko omówimy pewne use-case’y dotyczące wykorzystania AI w praktyce (przemyśle, jak i życiu codziennym). Zajrzymy również za zasłonę przyszłości i poszukamy odpowiedzi na wskazane wyżej pytania. 

11:40-12:00


Kiedy niemożliwe staje się możliwe - droga do zeroemisyjnego cementu w Holcim

JOLANTA ZDUNOWSKA, Dyrektor Techniczny Projektów Wychwytywania i Składowania CO2, Holcim Polska SA

Kiedy niemożliwe staje się możliwe - droga do zeroemisyjnego cementu w Holcim

JOLANTA ZDUNOWSKA, Dyrektor Techniczny Projektów Wychwytywania i Składowania CO2, Holcim Polska SA

1st Etap  - Receptury

a/ zdekarbonizowane surowce alternatywne  - ich radykalna zmiana poprzez innowacyjne pooszukiwania działu R&D  co pozwala na  szerokie stosowanie surowców alternatywnych, w większości już zdekarbonizowanych.  Wyprodukowaliśmy już pierwszą partie klinkieru w 100% z surowców alternatywnych jak również cementu używając gips z odsiarczania spalin z przemysłu rafineryjnego, czyli klinkier bez kamienia wapiennego i  cement bez gipsu naturalnego.

b/ mineralne dodatki do cementów -  wprowadzanie nowych receptur dla cementów  mieszanych Ecoplanet oraz dla betonów typu Ecopact znacznie obniża ślad węglowy naszych produktów, ale również całego przemysłu budowlanego. Jest to możliwe dzięki stosowaniu większej palety mineralnych dodatków do cementu na bazie gospodarki obiegu zamkniętego. Wszystkie zmiany innowacyjne wymagają dialogu z naszymi kluczowymi klientami oraz silnego wsparcia technicznego z naszej strony.  

 

2nd Etap - Energia 

a/ termalna - naszym celem jest całkowite odejście od paliw kopalnych oraz maksymalizować stosowanie biomasy w naszych strumieniach paliw alternatywnych. Dzisiaj już w naszych zakładach używamy tylko 15% węgla kamiennego oraz prawie 40% biomasy w naszych paliwach alternatywnych. Ostatnim etapem jest osiągnięcia 'zero węgla" jest produkcja węgla biogennego (biomas torryfication)  oraz aż 60% biomasy w paliwach alternatywnych (poprzez suszenie biomasy.

b/ elektryczna - umowy PPA wraz ze świadectwami  pochodzenia, bezpośrednie linie zasilania oraz własne małe  elektrownie wykorzystujące ciepło odpadowe wylotowych gazów przemysłowych z naszych instalacji. 

 

3rd  Etap  - CCUS (Carbon Capture  Utilisation  & Storage)

Jest to ostatni etap, który jest konieczny będzie wprowadzany po zaimplementowaniu dwóch pierwszych etapów. 

Niewątpliwie jest to najbardziej kosztowny i energochłonny etap,  Jednak bez niego nie jest możliwe osiągniecie zeroemisyjnych produktów cementowych. 

 

KOLACJA I CAMPUS TECHNOVATION 19:30

12:00-12:45


PRZERWA

LUNCH

12:45-13:45


PRZEJAZD DO ZBĄSZYNKA

AUTOKAREM LUB WŁASNYM SAMOCHODEM

13:45-14:00


INFORMACJE ORGANIZACYJNE

PODZIAŁ NA GRUPY I MIEJSCA WEJŚĆ DO FABRYKI

14:00-16:00


ZWIEDZANIE FABRYKI


16:00-17:00


ZAKOŃCZENIE KONFERENCJI

POWRÓT DO POZNANIA AUTOKAREM LUB POWRÓT UCZESTNIKÓW WŁASNYM TRANSPORTEMPRZERWA 10:50 - 11:20

Blok II. Jak R&D dostarcza wartość – case study
Doświadczenia i lekcje z pięciu różnych branż i siedmiu organizacji pokazujące jak zmiana
podejścia dostarczyła wartość dla organizacji.

11:20

Inżynieria wartości na przykładzie konkursu NCBR: rywalizacją ceną vs rywalizacja parametrami technicznymi.

MARIUSZ SKWARCZYŃSKI, NCBR

Inżynieria wartości na przykładzie konkursu NCBR: rywalizacją ceną vs rywalizacja parametrami technicznymi.

MARIUSZ SKWARCZYŃSKI, NCBR

Przedsięwzięcie „Wentylacja dla szkół i domów” jest podzielona na dwa działania: Działanie 1. Wentylacja sal lekcyjnych oraz Działanie 2. Wentylacja mieszkań. Projekt realizowany jest w dwóch Etapach z przerwą pomiędzy nimi na część testowa realizowaną przez Wykonawcę Testów. W przypadku Działania 1. Testy opracowanych prototypów rozpoczynają się dopiero w styczniu 2023 r., natomiast w przypadku Działania 2. We wrześniu 2022 r. Z uwagi na powyższe, będę mógł opisać inżynierię wartości na przykładzie ofert przedłożonych przez Wykonawców do Działania 2.

Podczas wystąpienia skupię się na przedstawieniu jak konkursy NCBR są kształtowane, na czym polegają konsultacje z rynkiem – przedstawię procedury zamówień przedkomercyjnych (pre-commercial procurement, PCP).

Przyszłość Green Deal – omówienie planowanych do uruchomienia konkursów.


11:40

Zmiana działu R&D w odrębną firmę – case firmy Sonion

MAREK ZALESKI, industrialisation manager, proxy, Sonion

Zmiana działu R&D w odrębną firmę – case firmy Sonion

MAREK ZALESKI, industrialisation manager, proxy, Sonion

Przekształcanie wewnętrznego działu industrializacji w niezależną firmę - pracującą w ramach innego producenta maszyn to zmiana przez duże „Z”. Opowiem o organizacji takiej zmiany, o jej psychologicznych aspektach. To nad czym pracowaliśmy to przede wszystkim zmiana myślenia wśród pracowników, ale tak by zachować wewnętrzne, partnerskie relacje. Dowiecie się o niepewności, niespodziewanych zwrotach akcji, proaktywności i oczywiście o problemach do rozwiązania. Tym razem mniej będzie o technice, a więcej o ludziach, którzy za nią odpowiadają.

12:00

BIG DATA w organizacji procesów produkcyjnych - best practices

WITOLD KILIJAŃSKI, Chief Executive Officer (CEO) in NewDataLabs

BIG DATA w organizacji procesów produkcyjnych - best practices

WITOLD KILIJAŃSKI, Chief Executive Officer (CEO) in NewDataLabs

Zakres:


Współczesny samochód, autobus, czy … obrabiarka generują 4-6 GB danych

dziennie. Zarządzając produkcją przetwarzamy olbrzymie ilości danych

pochodzących z różnych źródeł. Potrzebujemy nałożyć na siebie dane z

systemów ERP, CRM, SCADA, coraz bardziej przydatny staje się Internet of

Things. To olbrzymie wyzwanie, ale też wielka szansa na fundamentalne

zmiany, które na nowo zdefiniują naszą pozycję konkurencyjną. Opowiem o tym

jak się do tego przygotować, co wziąć pod uwagę i gdzie poszukać korzyści –

oczywiście wykorzystując sporą liczbę przykładów wdrożeń z polskiego rynku.

 

*Agenda:*

 

· Zajmując się produkcją zajmujesz się Big Data – nawet jeśli o tym nie

wiesz. Gdzie szczególnie znajomość Big Data może Ci się przydać?

 

· Liczymy DPM, PPM, OEE, czyli jak zabrać się za analizę tabeli

mającej 5 milionów wierszy i 30 kolumn?

 

· Wstęp do wizualnej analizy danych czyli czemu połączenie

informatyki i psychologii może być pomocne?

 

· Czego unikać – kilka dobrych i złych praktyk.

 

· Garść przykładów z wdrożeń w Polsce.

12:20

Dobra i zła robotyzacja

MATEUSZ DYRDA, prezes, Stowarzyszenie Robotyków SKALP

Dobra i zła robotyzacja

MATEUSZ DYRDA, prezes, Stowarzyszenie Robotyków SKALP

Opóźnienie robotyzacji w Polsce jest dość powszechnie znane. Co daje najwyższą wartość w automatyzacji? Które procesy i jak powinny być robotyzowane? Jakich błędów nie popełnić? Spośród mnóstwa doświadczeń wybrałem najbardziej uczące przykłady uwzględniające ostatnie nowinki ze świata robotyki w kontekście naszego kraju.

12:40

Czy „koń trojański” pomoże wygrać wojnę z nowotworem mózgu?

ANGELIKA KACZYŃSKA, Lider Przedklinicznych Badań In Vitro w WPD Pharmaceuticals

Czy „koń trojański” pomoże wygrać wojnę z nowotworem mózgu?

ANGELIKA KACZYŃSKA, Lider Przedklinicznych Badań In Vitro w WPD Pharmaceuticals

Glejak wielopostaciowy (GBM) to złośliwy nowotwór mózgu, który charakteryzuje się szybkim wzrostem i tendencją do naciekania sąsiednich tkanek. Pozostając wyjątkowo opornym na obecnie stosowane metody leczenia GBM stanowi jedno z największych wyzwań terapii antynowotworowej. WPD Pharmaceuticals koncentruje się m.in. na rozwoju cząsteczek biologicznych do zastosowania w terapii celowanej GBM. Spółka opracowała kandydata na lek zaprojektowanego tak, aby selektywnie rozpoznawał i celował w komórki nowotworowe wykorzystując metodę „konia trojańskiego”. W moim wystąpieniu opowiem o rozwijanych przez nas cząsteczkach, sposobie w jaki „oszukując” komórki nowotworowe prowadzą do ich zguby, a także przedstawię dowody na skuteczność tych wyjątkowych molekuł.

LUNCH 13:00 - 14:00

Blok III. Kierunek na wartość.
Pokazujemy istotne trendy (np. technologiczne, legislacyjne czy społeczne), jako środowisko do
zwiększenia wartości.

14:00

Dlaczego nie udają się projekty R&D?

KAROL CZAPIK, właściciel firmy konsultingowo – doradczej EFEKT PMO

Dlaczego nie udają się projekty R&D?

KAROL CZAPIK, właściciel firmy konsultingowo – doradczej EFEKT PMO

Zakres:

Karol Czapik pomaga firmom odnosić sukces w biznesie poprzez mądre zarządzanie projektami. Wspierał taki firmy jak m.in.: Trefl Fabryka Kart, BiBP, Columbus Energy, MB Recycling, czy też InPost i Hop.City również w projektach R&D.
Podczas wystąpienia podzieli się swoimi doświadczeniami – z czym najczęściej mają problemy zespoły projektowe oraz inżynierowie, by dostarczyć zarządowi odpowiednią wartość.
 
 
Jego dwoma championami są „Definicja problemu” oraz „Definicja rozwiązania problemu”. Pokaże przykłady porażek wynikających z niedostatecznego przygwożdżenia tych definicji w konkretnych sytuacjach, bo za nimi musi stać istotna praca zespołu.
 
 
Jeśli interesujesz się tworzeniem odpowiednich systemów dla pracy zespołowej wewnątrz własnej organizacji, oraz z zewnętrznymi dostawcami, a przede wszystkim dostarczaniem wartości biznesowej w realizowanych przedsięwzięciach, koniecznie powiniene(a)ś posłuchać Karola.

14:20

Zaangażowanie zarządu w zmianę procesu inżynierskiego

STANISŁAW WOWRA, MESCO, ANSYS Elite Channel Partner

Zaangażowanie zarządu w zmianę procesu inżynierskiego

STANISŁAW WOWRA, MESCO, ANSYS Elite Channel Partner


Budowa wartości firmy bardzo często opiera się na doskonaleniu produktów. W ciągłym i dynamicznym rozwoju, tradycyjne metody i procesy często uniemożliwiają pożądany postęp. W takim przypadku przejście na nowy poziom wymaga zmian na poziomie procesu, a nie tylko produktu. Aby przeprowadzić takie zmiany efektywnie, potrzebne jest aktywne i świadome zaangażowanie zarządu. Na bazie wybranych przykładów zaprezentujemy jak, dzięki naszej wiedzy z zakresu symulacji komputerowej połączonej z technologią ANSYS, pomogliśmy wdrożyć efektywne zmiany zarówno w produkcie jak i w procesie jego rozwoju. Pokażemy konkretne zyski i oszczędności, które choć generowane są na etapie projektu, to rejestrowane są dopiero na etapie sprzedaży lub kosztów gwarancyjnych.

14:35

Ślad węglowy produktu - innowacje potrzebne na wczoraj

KONRAD KLEPACKI, GRUPA ODITK

Ślad węglowy produktu - innowacje potrzebne na wczoraj

KONRAD KLEPACKI, GRUPA ODITK


Ambicje zatrzymania zmian klimatycznych wymagają zmian globalnych, które często przytłaczają swoją skalą. Co w tym kontekście mogę ja?
W tym krótkim wystąpieniu pokażemy w jaki sposób lokalnie, na poziomie inżynierskich innowacji i tworzenia produktów możemy wpisać się w światowe trendy.
I jak jeszcze na tym zarobić.

Blok I. Czego możemy nauczyć się od startupów.
Case studies 3 startupów. Pokazujemy możliwość kolaboracji „dużego biznesu” ze środowiskiem
startupów. Synergia światów: nauka – startup – duża organizacja.

09:00

Historia od 3 osób w salonie do firmy działającej globalnie w branży nowych technologii.

MICHAŁ GRZYMAŁA-MOSZCZYŃSKI, Sinterit 

Historia od 3 osób w salonie do firmy działającej globalnie w branży nowych technologii.

MICHAŁ GRZYMAŁA-MOSZCZYŃSKI, Sinterit 

Podczas wystąpienie opowiem o 3 największych wyzwaniach przed, którymi stanął Sinterit podczas procesu rozwoju od 2014 roku kiedy z dwoma kolegami siedzieliśmy w salonie i budowaliśmy prototyp drukarki SLS, aż po dzisiaj kiedy jako ponad 100 osobowa firma działamy w 50 krajach i wchodzimy z nowym produktem w segment produkcyjny.

 

Wystąpienie może być interesujące dla tych którzy sami mierzą się z wyzwaniami związanymi z dynamicznym rozwojem firmy oraz z wprowadzaniem produktów na nowe rynki.

9:20

Sztuczna inteligencja w kapsułce endoskopowej w dobie wojny i pandemii.

MATEUSZ MICHALAK, BIOCAM

Sztuczna inteligencja w kapsułce endoskopowej w dobie wojny i pandemii.
MATEUSZ MICHALAK, BIOCAM
Prace badawczo-rozwojowe nad naszą kapsułką endoskopową rozpoczęliśmy w ciekawych czasach, które towarzyszą nam do dzisiaj, a dokładniej w środku pierwszego lockdownu spowodowanego pandemią. Mimo ograniczonego łańcuchu dostaw specjalistycznej elektroniki i optyki, pozamykanej i przeciążonej służby zdrowia przetrwaliśmy ten ciężki okres na rozwój spółki medtechowej. Przez ostatnie dwa i pół roku byliśmy wielokrotnie beta testerami dokumentacji technicznej naszych dostawców i czasami znalezienie jednego błędu w datasheecie oznaczało dla zespołu technicznego od kilkudziesięciu do kilkuset godzin mozolnej pracy.


Oprócz wyzwań technologicznych mierzymy się też z wyzwaniami społecznymi - przekonania społeczeństwa do badań profilaktycznych czy lekarzy do tego, że technologia może wesprzeć ich w pracy i odciążyć w żmudnych czynnościach, a nie zabrać pracę. Pandemia okazała się jednak też dla nas szansą - zaczęliśmy pracować nad dostosowaniem naszej platformy sprzętowej do badań całkowicie zdalnych i wsparcia lekarzy technologiami sztucznej inteligencji i pozyskaliśmy grant na projekty pomagające funkcjonować w warunkach pandemicznych.

9:40

Jak przygotować się do efektywnej współpracy ze startupami?

WOJCIECH DREWCZYŃSKI, UNIWERSYTET GDAŃSKI

Jak przygotować się do efektywnej współpracy ze startupami?
WOJCIECH DREWCZYŃSKI, UNIWERSYTET GDAŃSKI
Wiele firm i organizacji patrzy w stronę młodych spółek
technologicznych i szuka możliwości osiągnięcia korzyści związanych z ich
funkcjonowaniem rozwojem. Efektywna współpraca wymaga zrozumienia
możliwości oraz ograniczeń jakie mają startupy, co pozwoli na wybór
odpowiednich narzędzi.

Punkty:
- czym są startupy i jakie korzyści mogą zaoferować
- narzędzia możliwe do wykorzystania przy współpracy
- jak przygotować się do współpracy i jakich błędów unikać
- czynniki sukcesu we współpracy ze startupami.


10:00

Kto zbuduje mi jednorożca, czyli wady i zalety outsourcingu R&D

WOJCIECH GOŁĘBIOWSKI, Exatel

Kto zbuduje mi jednorożca, czyli wady i zalety outsourcingu R&D

WOJCIECH GOŁĘBIOWSKI, Exatel

Budowałem zespół badawczy sam, a także obserwowałem jak budują je inni. Postaram się więc rzucić trochę światła na zagadnienie outsourcingu R&D z różnych perspektyw...

PRZERWA 10:20 - 10:50

Blok II. Jak znajdować paliwo do rozwoju i innowacji.
Jak optymalizować swój sposób pracy wokół dostarczanej wartości? Success case 2 firm.

10:50

Balansowanie wymagań funkcjonalnych z kosztem produkcji przy pomocy analizy tolerancji 3D (Model Based Definition/Enterprise)

MIROSŁAW CHAMERA, Ariadne Engineering AB, Szwecja

Balansowanie wymagań funkcjonalnych z kosztem produkcji przy pomocy analizy tolerancji 3D (Model Based Definition/Enterprise)

MIROSŁAW CHAMERA, Ariadne Engineering AB, Szwecja

Zobaczymy przykłady z Tetra Pak, ASSA Abloy i VESTAS gdzie balansowano jakość produktu z kosztami produkcji w cyfrowej Model Based Tolerance Analysis. Analizy: statystyczna i "worst case" pozwalają zidentifikowac wymiary krytyczne dla jakości oraz optymalizować wartości tolerancji geometrycznych. W rezultacie otrzymujemy odporny na zmienność produkt z funkcją mechaniczną oraz wymaganą jakość przy niskim koszcie produkcji. Metodyka oparta na technice MBD/MBE pozwala na automatyczne wczytanie tolerancji, relacji kinematycznych między komponentami złożenia i automatyzację procesu.
Wystąpienie warto zobaczyć także z tego powodu, by porównać to co obecnie dzieje się w Polsce ze Skandynawią, gdzie od dekad prowadzi swoją firmę Mirosław.

11:10

Innowacyjność w świecie urządzeń medycznych

MARCIN KOMUDA, HTL Strefa

Innowacyjność w świecie urządzeń medycznych

MARCIN KOMUDA, HTL Strefa

Prezentacja będzie dotyczyć drogi HTL-Strefa S.A. od początków pod koniec lat 90, ekspansję na rynku nowatorskimi i atrakcyjnymi produktami, stagnację i spowolnienie, kopiowanie konkurencji, aż do powrotu do 
innowacyjności. Kluczowe okazało się zrozumienie, że jako firma ulokowana w Polsce nie jesteśmy w stanie konkurować z producentami z Azji, którzy są tańsi ale i coraz lepsi pod kątem jakości. Musimy produkować urządzenia lepsze nie tylko jakościowo, ale przede wszystkim odpowiadające na faktyczne potrzeby rynku i użytkowników. 


Plan: 
1.Droga firmy od założenia do dziś – innowacyjność na przestrzeni lat istnienia firmy 
2.Powrót do innowacyjności na przykładzie projektu pasywnej igły bezpiecznej 
3.Kluczowe problemy napotkane w projekcie 
4.Konieczność angażowania użytkowników we wczesnych etapach procesu projektowania – wstęp do Design Thinking 
5.Plan na przyszłość – ukierunkowanie nowych projektów na potrzeby użytkowników

11:30

Model biznesowy – przekleństwo czy szansa na innowacje

TOMASZ CICHOCKI

Model biznesowy – przekleństwo czy szansa na innowacje

TOMASZ CICHOCKI

Zakres:


Jedną ze strukturalnych przyczyn niepowodzeń w pojawianiu się przełomowych rozwiązań na rynku jest ich niedopasowanie do istniejącego modelu biznesu. Produkty czy usługi, których DNA nie pasuje do sposobu, w jakim firma funkcjonuje na rynku, w większości przypadków skazane są na porażkę.

Model biznesowy przedstawia sposób w jaki przedsiębiorstwo tworzy wartość. Okazuje się, że są w nim pewne kluczowe elementy, na które trzeba zwrócić uwagę planując rozwój nowych produktów. Dzięki temu można bardziej świadomie podejmować decyzje biznesowe związane z pracami R&D.

Podczas wystąpienia te kluczowe elementy modelu zostaną omówione i zilustrowane przykładami (udanych i nie udanych) wdrożeń, pochodzących z międzynarodowych, przemysłowych projektów badawczych.

Na tej kanwie przedstawione zostaną sposoby radzenia sobie z napięciami, pojawiającymi się na styku R&D i biznesu.

12:10

Praktyczne przykłady Value Analisys Value Engineering (VAVE) w branży automotive

TOMASZ MICHALIK, dyrektor techniczny, SMP

Praktyczne przykłady Value Analisys Value Engineering (VAVE) w branży automotive

TOMASZ MICHALIK, dyrektor techniczny, SMP

Wiele firm posiada swój własny system zbierania pomysłów czy tez prac związanych z optymalizacją kosztów wytwarzania. Metodologia VAVE (Analiza Wartości / Inżynieria Wartości) powstała w firmie General Electric jeszcze podczas II Wojny Światowej, kiedy to brak zasobów, konieczność szukani alternatywnych rozwiązań często poprawiała jakość i koszt wytwarzania bez pogorszenia kluczowej funkcji wyrobu. VAVE formalnie wprowadziła Administracja USA do praktyki zarówno na polu i militarnym jak i później cywilnym realizowanych projektów. Jednak, także przypadki znane z okresu II Wojny Światowej, zapotrzebowanie na dobrze zaprojektowany wyrób jakim jest karabin maszynowy jest niewielkie, lecz po wybuchu wojny gwałtownie wzrasta. Warto wtedy zastanowić się i przejrzeć nie tylko konstrukcję wyrobu czy tez detalu ale też i całemu procesowi wytwórczemu. Nasz przykład to właśnie 
wyjście od teorii VAVE do szerszego spojrzenia także z wykorzystaniem filozofii i prostych chwytów TRIZ, połączenie daje niespotykane efekty oszczędnościowe bez pogorszenia a nawet często poprawą jakości i powtarzalności procesu i produktu. kilka przykładów praktycznych bez zagłębiania się za mocno w teorię i mam nadzieję że fraza „analiza wartości” nabierze dla was nowego znaczenia.

12:30

Zarzut naruszenia patentu - czyli jak zachować zimną krew i nie potknąć się podczas obrony?

MAREK OLEKSYN, Senior Counsel, radca prawny, kancelaria SK&S

Zarzut naruszenia patentu - czyli jak zachować zimną krew i nie potknąć się podczas obrony?

MAREK OLEKSYN, Senior Counsel, radca prawny, kancelaria SK&S

Zakres:

Zarzut naruszenia patentu niemal zawsze stanowi istotne zagrożenie dla prowadzonej działalności. Natychmiastowe wstrzymanie produkcji, zajęcie „podejrzanych” towarów, czy wysokie żądania pieniężne mogą zaburzyć funkcjonowanie niemal każdego przedsiębiorstwa. Przyjęcie właściwej strategii obrony wobec podnoszonych żądań i podjęcie odpowiednich działań przed oraz w trakcie postępowania sądowego może jednak istotnie ograniczyć lub nawet zniweczyć skuteczność patentowego ataku. O tym co robić i czego nie robić wobec zarzutów naruszenia patentu opowie Marek Oleksyn, radca prawny z kancelarii SK&S.

 

12:50

Budowanie mostu między R&D i produkcją

MAREK JAŻDŻEWSKI, IT Director, NFM Production

Budowanie mostu między R&D i produkcją

MAREK JAŻDŻEWSKI, IT Director, NFM Production

Zakres:

Moje doświadczenia w łączeniu R&D z produkcją - od niezrozumienia, przez konflikty do zrozumienia i akceptacji. Jak udało się stworzyć ścieżkę budowy świadomości techniczno-technologicznego przygotowania produkcji w obszarze R&D w dynamicznie rozwijającej się firmie (branża - kamizelki kuloodporne). Na jakie problemy natrafiał rozwój świadomości Design To Manufacture? Co nas zaskoczyło przy ustalaniu kosztów wytworzenia na etapie projektowania? Nieoczekiwane trudności w zbudowaniu zespołu. Wyzwania ze zdefiniowaniem miejsca zespołu w procesie. Na co uważać w tworzeniu procesu pre-produkcji w środowisku Engineering To Order.

 

LUNCH 13:10 - 14:00

WARSZTATY 14:00 - 16:30

Blok III. Warsztaty praktyczne – nasi eksperci dzielą się wiedzą
Pięć 2,5 - godzinnych warsztatów (do wyboru), w mniejszych grupach, gdzie dzielimy się najlepszymi
praktykami w zakresie metodyk optymalizacji i innowacji dla R&D.

Dla typowych rozwiązań problemów, wystarczy nam gdy to co nie działa zaczyna działać, to co nie działało dobrze, pracuje poprawnie lub gdy poprzednie parametry zostały znacząco poprawione. Patrząc na to z nieco szerszej perspektywy, należy również uwzględnić tu aspekt biznesowy. Zadając sobie pytanie co będzie tworzyło wartość dodaną dla naszego odbiorcy można już na wczesnym etapie zaplanować akcje promocyjną, kanały dystrybucji lub politykę sprzedaży, które mogą zwiększyć sprzedaż, co w konsekwencji wpłynie na wzrost poziomu dochodów.


Takie świadome działania nazywamy ,,Mądrymi usprawnieniami’’ i tym różnią się od typowego podejścia iż skracają czas zwrotu inwestycji, egzekwują założenia polityki firmy oraz angażują wszystkie obszary działalności w celu realizacji wytypowanych zadań. Od dawna wiadomo już, że zwiększanie wartości dodanej jest kluczową kompetencją każdego przedsiębiorcy. Warto sobie zadać pytanie co można zrobić, żeby z jednej strony docenić wysiłki pracowników i ich wkład w sukces firmy, a z drugiej uzmysłowić im potrzebę szukania tych wartości. Metodyką, która zajmuje się w uporządkowany sposób tego typu działaniami jest Value Engineering, gdzie zagadnienia inżynierskie są łączone z potrzebami biznesowymi dając precyzyjną odpowiedź jaką Wartość dostanie klient.

Krótki warsztat podczas tegorocznego Technovation Forum będzie próbką tego co daje nam takie podejście.

Jak znacząco zwiększyć prędkość procesu, gdy zużyliśmy już wszystkie pomysły na jego przyspieszenie? Jest to praktyczny przykład sprzeczności i „dojścia do ściany”. Na różnych, ale konkretnych, inżynierskich problemach uczestnicy poznają i przećwiczą w małych grupach najbardziej znane narzędzie TRIZ jakim jest 40 zasad TRIZ wraz z macierzą naprowadzającą Altszullera. Nauczą się też ekstrahować sprzeczność z problemu, aby wydobyć pełną moc najbardziej popularnego spośród narzędzi TRIZ.

Kiedy spojrzymy na wdrożenie innowacji jak na projekt, szybko zobaczymy, że jej cechą jest niepewność osiągnięcia celu i uzyskania założonej wartości. Warsztat skoncentruje się na technikach pracy z ryzykami, od zbudowania świadomości w zespole wdrożeniowym, poprzez wielopłaszczyznową technikę identyfikacji opartą na metodzie 9 Okien, aż po znajdywanie niestandardowych metod mitygacji.

Czy R&D jest tylko kosztem? Czy excel zabija innowacyjność?

Pod tymi pytaniami kryją się napięcia, występujące na styku działów badawczych i biznesu w wielu organizacjach. Źródeł tych napięć jest wiele, najlepiej przestawić je korzystając z modelu biznesowego. Podczas warsztatu przyjrzymy się kilku modelom biznesowym. Zobaczymy z czego wynikają takie napięcia i jak i gdzie można je redukować. Szczególną uwagę poświęcimy kluczowym elementom związanym z komunikacją pomiędzy działami. Poznamy i przećwiczymy narzędzia, które pomogą Ci w lepszym dostarczaniu wartości innym działom organizacji.Dzięki udziałowi w warsztacie będziesz potrafił_a lepiej nazwać wartość jaką Twój dział wnosi do organizacji. Przygotujesz sobie listę działań, które pomogą Ci w bardziej efektywny sposób ją oferować.